Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

blow wind, blow me / φύσα αεράκι, φύσα μεwe're drawing and singing the song "blow,my wind, blow me" by Nikos Xyloyris
Ζωγραφίζουμε και τραγουδάμε το τραγούδι "φύσα αεράκι, φύσα με" του Νίκου Ξυλούρη