Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Φάκελοι εργασιών

Λήξη της σχολικής χρονιάς και με πολλή χαρά τα παιδιά παίρνουν τις εργασίες τους. Έχουμε φροντίσει να είναι όμορφα τακτοποιημένες και ταξινομημένες.
 Όλες οι εργασίες μπήκαν σε αυτές τις τσάντεςΣτην τσάντα έβαλα όλες τις εργασίες που είναι σε φύλλα εργασίας, ελεύθερο σχέδιο και γενικά ότι είναι σε Α4


Ένα CD με φωτογραφίες της χρονιάς  


Κατασκευές και άλλες εργασίες όπως η κάμπια