Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Ο Θυμός / The anger


΄Ολοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θυμώνουν και τότε θα πρέπει να ξέρουν με ποιόν τρόπο θα διαχειριστούν καλύτερα το θυμό τους.

All people eventually get angry and then everyone need to know how to manage better the anger.