Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Ελληνική Μυθολογία / Greek mythology

ΡΑΦΑΗΛ-ΧΡΙΣΤΊΝΑ-ΒΆΣΙΑ-ΠΑΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΧΡΥΣΑ
Στα πλαίσια της etwinning συνεργασίας "the four elements". Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία έτσι οι άνθρωποι εξηγούσαν το φαινόμενο των ανέμων.
The myth is related to our etwinning project "the four elements". according to the greek mythology this was the way people used to explain the phenomenon of the wind.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου