Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Συναισθήματα / Emotions


Φοβάμαι, γελάω, χαίρομαι,λυπάμαι, στεναχωριέμαι!
Τα παιδιά διερευνούν και κατανοούν τον εσωτερικό τους κόσμο. Μ' αυτό τον τρόπο έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους. Έτσι αισθάνονται πιό χαρούμενα, δημιουργικά και ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ένα πρόγραμμα της χρονιάς που πέρασε.

I'm afraid of, I'm laughing, I'm happy, I regret, I'm worry!
Children explore and understand their inner world. In this way they have the opportunity to better exploit their potential. So they feel happier, more creative and able to meet the demands of society.
A project of thiw school year.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου